Nylon tail gut, cello 4/4

Ref. 7146SM

Nylon tail gut, cello 4/4.
PETZ
7146SM