Nylon tail gut, cello 3/4-1/2

Ref. 7147SM

Nylon tail gut, cello 3/4-1/2.
PETZ
7147SM