Nylon tail gut, cello 1/4-1/8

Ref. 7148SM

Nylon tail gut, cello 1/4-1/8.
PETZ
7148SM